Obsługa Kadr i Płac

 

Obsługa kadr i płac

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu kadr i płac. Profesjonalna i rzetelnie prowadzona dokumentacja płacowo - kadrowa stanowi udogodnienie zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej .

 

 

Same konkrety

W ramach obsługi płacowej oferujemy:

 • sporządzanie list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń (płace zasadnicze, premie, dodatki)
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11, PIT-40
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji (ZUS)
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS
 • sporządzanie raportów RMUA
 • wystawianie zaświadczeń Rp7
 • sporządzanie zaświadczenia do ZUS dotyczących wypłat zasiłków chorobowych po rozwiązaniu stosunku pracy
 • sporządzanie korekty ZUS
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących oraz wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności i dokonywanie stosownych korekt (w przypadku kontroli ZUS i urzędu skarbowego)

W ramach obsługi kadrowej:

 • Prowadzenie akt personalnych pracowników
 • Bieżące raportowanie stanów wykorzystania urlopów przez poszczególnych pracowników
 • Monitorowanie terminów badań okresowych pracowników
 • Monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników
 • Prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej (np. regulaminów wynagradzania i premiowania, regulaminów korzystania ze sprzętu firmowego, zasad premiowania i regulaminów pozapłacowych systemów motywacyjnych) w zgodzie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych.
 • Współpracę z firmą BHP w zakresie szkoleń pracowniczych.

Ponadto:

 • przygotowanie umów o pracę oraz umów cywilno - prawnych
 • wystawianie zaświadczeń  o dochodach na życzenie pracownika
 • wystawianie świadectw pracy
 • oraz innych dokumentów kadrowych zgodnie z życzeniem pracodawcy