Usługi Księgowe

 

Profesjonalne usługi księgowe

Rozliczamy firmy mające wszelką formę prawną, od zwykłej działalności gospodarczej po spółki z o.o. i spółki  akcyjne.)

Dzięki nowoczesnemu podejściu do zagadnień księgowości skupiamy się nie tylko na opracowywaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale tworzymy dla naszych klientów narzędzia (raporty, analizy), dzięki którym stają się bardziej konkurencyjni na rynku oraz mają rzetelny obraz działalności.

 

 

Oferujemy

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości